GDPR Ochrana osobních údajů - Příměstský tábor - Ekofarma Pod Radyní

I.

Udělujeme tímto souhlas společnosti Ekofarma Pod Radyní s.r.o., se sídlem Štěnovická 1344 PSČ 332 02 Starý Plzenec , IČO : 27965465 ( dále jen “ Správce” ) , aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ovolném pohybu těchto údajů ,dále jen “GDPR”, dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, aby zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení přihlašovaného dítěte
 • datum narození přihlašovaného dítěte
 • bydliště přihlašovaného dítěte
 • jméno zákonného zástupce dítěte
 • telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte

Tyto osobní údaj budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění příměstského táborového pobytu za účelem poskytnutí relevantních služeb pořádaných organizátorem.

II.

Osobní údaje budou využity a zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat tito zpracovatelé:

 • poskytovatel softweru
 • agentura

III.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykliv zpět formou e-mailového oznámení na adresu info@ekofarmapodradyní.cz Pokud k tomuto zrušení dojde před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat, postupováno dle platných Smluvních podmínek - bod Zrušení pobytu objednatelem.

IV.

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • informovat se jak jsou údaje zpracovávány
 • vyžádat si přístup k Vámi zaslaným údajům a tyto nechat aktualizivat nebo opravit
 • požadovat výmaz těchto údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů