O táboře

Cílem příměstských táborů pro děti z Plzně a okolí je umožnit dětem pobyt v přírodě, v prostředí zvířat a naučit je základním dovednostem při práci se zvířaty a zároveň děti zdokonalovat ve spoustě sportovních odvětví. Příměstský tábor bude probíhat ve všední dny během letních prázdnin, v čase 7:45 – 16:00. Děti lze přivést ráno mezi 7:45 – 8:15 a odpoledne si je rodiče vyzvedávají mezi 15:30 – 16:00. Děti je možné přihlásit na celý týden či na jeden a více dnů. Tábor je určen pro děti od 5 do 11 let.
Čas: 7:45 – 16:00

Lokalita

Starý Plzenec - Ekofarma Pod Radyní je nově vybudovaná farma se spoustou zvířat a nově vybudovanými prostory pro děti. V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní program v prostorách Ekofarmy, kde máme k dispozici herní místnost s promítacím zařízením (dětské hry, promítání, hudební činnosti, malování atd.). Naopak za velmi teplého počasí se děti mohou vykoupat v jezírku, které se nachází v areálu tábora a je určeno k těmto účelům.

Stravování

Pro děti je zajištěno stravování – obědy v budově určené pro dětské tábory (polévka a hlavní jídlo), svačina – vlastní + ovoce/zelenina z naší eko-zahrady (dle produkce rostlin), pitný režim po celý den.

Lektoři

O děti se postarají zkušení instruktoři , kteří jsou disponováni pro práci s dětmi, dále jsou vyškoleni na danou tématiku (koně, sport). V táboře je po celou dobu konání přítomen vyškolený zdravotník.

Děti se například naučí

Při dopoledních programech

  • týmovou spolupráci a kooperaci
  • začlenění se do kolektivu
  • prohloubit schopnosti a zlepšit své dovednosti v nejširším směru sportovních odvětví
  • Klademe důraz na rozvíjení osobnosti dětí. Během týdne děti, budou hrát nejrůznější pohybové, míčové, raketové a stolní hry – konkrétní program pro každý turnus naleznete níže.
  • Základy anglických slovíček a slovních spojení, které souvisí se seznamováním v kolektivu a chodem farmy (např. Představit se, říci něco o sobě, anglická pojmenování zvířat na farmě apod.)

Při odpoledních programech

  • jak správně se o zvířata pečuje, především tedy o koně
  • co vše obnáší koně vlastnit
  • a hlavně, jak se na něm hezky povozit
  • Děti zde poznají, že jízda na koni není jen o posazení se na hřbet koně a očekávání jeho poslušnosti. Podstatou tohoto výcviku je pochopení koňského života, vcítění se do jeho nálad a rozpoznání jejich charakterů. Až potom přichází na řadu samotné studium, kde jak koníka pobídnout k pohybu, jak koníka zastavit, umět se udržet při jeho naklusání a další dovednosti.

Program tábora v turnusech 11.7.-26.8.2022

1.den
7:45 - 8:15Převzetí dětí (hry ve společenské místnosti, příprava na sportovní dopolední program).
8:15 - 9:00Seznámení s pravidly, bezpečností, s areálem ekofarmy
9:00 - 10:00Seznamovací hry
10:00 - 10:15Svačina
10:15- 12:00Výuka in-line bruslení – základní postoje, rovnovážná cvičení, průpravná cvičení, jízda vpřed
12:00 - 12:30Oběd
12:30 - 13:30Polední pauza (relaxace, stolní hry......)
13:30 - 15:30Seznámení se zvířaty na farmě, s jejich chovem, krmením a celkovou péčí o ně
15:30 - 16:00Předávání dětí (společenské hry v místnosti)
2.den
7:45 - 8:15Převzetí dětí (společenské hry v místnosti, příprava na sportovní program).
8:15 - 9:00Malý farmář – krmení zvířátek a péče o ně
9:00 - 10:00Rozcvička, fotbal
10:00 - 10:15Svačina
10:15- 12:00Výuka in-line bruslení – brzdění, jízda vzad, průpravná cvičení
12:00 - 12:30Oběd
12:30 - 13:30Polední pauza (relaxace, stolní hry......)
13:30 - 15:301. lekce jezdeckého mini výcviku – nasedání, základní sed, držení otěží, základní pobídky a zastavení. Téma: Umíme se postarat o koně, a co všechno potřebuje?,, (bližší seznámení s našimi koňmi, základy čištění a péče o koně + svezení dětí na koních
15:30 - 16:00Předávání dětí (společenské hry v místnosti)
3.den
7:45 - 8:15Převzetí dětí (společenské hry v místnosti, příprava na sportovní program).
8:15 - 9:00Rozcvička
10:00 - 13:00Přírodovědná/ naučná stezka + svačina – ovoce, sušenka
13:00 - 13:30Oběd
13:30 - 14:30Polední pauza (relaxace, stolní hry)
14:30 - 15:30Táborové hry, vyhlášení vítězů přírodovědné/ naučné stezky
15:30 - 16:00Předávání dětí (společenské hry v místnosti)
4.den
7:45 - 8:15Převzetí dětí (společenské hry v místnosti, příprava na sportovní program).
8:15 - 10:00Rozcvička, florbal
10:00 - 10:15Svačina – zelenina (dle možností Ekofarmy)
10:15 - 12:00Výuka in-line bruslení – průpravná cvičení, zatáčení, (přešlapování vpřed a vzad)
12:00 - 12:30Oběd
12:30 - 13:30Polední pauza (relaxace, stolní hry)
13:30 -15:302. lekce jezdeckého mini-výcviku s odborným lektorem jezdectví a ukázkou jízdy
15:30 - 16:00Předávání dětí (společenské hry v místnosti)
5.den
7:45 - 8:15Převzetí dětí (společenské hry v místnosti, příprava na sportovní program).
8:15 - 9:00Malý farmář
9:00 - 9:45Rozcvička, sportovní hry
9:45 - 10:00Svačina – ovoce, sušenka
10:00 - 12:00Sportovní olympiáda – závěrečné zkoušky z jízdy na in-line bruslích, sportovních dovedností
12:00 - 12:30Oběd
12:30 - 13:30Polední pauza (relaxace, stolní hry......)
13:30 - 15:00Odpolední program – vyhlášení výsledků
15:00 - 16:00Předávání diplomů a odměn, hodnocení tábora
16:00KONEC
Pozn.: Veškerý program a aktivity jsou přizpůsobeny počasí a věku účastníků - program a časové rozložení je pouze orientační, může se průběžně měnit!.

Cena

Turnus Cena vč. DPH Sleva DPH
Týdenní turnus 3500 Kč 0 Kč 21 % Rezervovat 
Týdenní turnus - sleva (Pro dvě děti) 6830 Kč 150 Kč 21 % Rezervovat 
Týdenní turnus - sleva (Pro tři děti) 10220 Kč 250 Kč 21 % Rezervovat 
1 denní 725 Kč 21 % Telefonický kontakt 
* Zálohu je nutné uhradit do 14 dnů od provedení rezervace. V případě neuhrazení do 14 dnů bude rezervace automaticky zrušena.
** Pro účast na červencový termín - splatnost doplatku do 24.6.2022, pro účast na srpnovém termínu - splatnost 22.7.2022 (pokyny k platbě budou automaticky odeslány emailem po provedení rezervace).
*** Zájemci o potvrzení pro zaměstnavatele, zasílejte žádosti před uhrazení platby. Po uhrazení platby, vystavení potvrzení již není možné.

Děti si vezmou sebou

Teplé sportovní oblečení, sportovní obuv (tenisky), přezůvky (sandále, pantofle), helmu (může být i cyklistická), in-line brusle + chrániče, plavky, ručník, pláštěnku, láhev na pití, pokud dítě neumí plavat - rukávky/kruh, kopie kartičky zdravotní pojišťovny - kopie z obou stran o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti dítěte - viz dokument níže.

Potvrzení stáhnete zde

* Posudek zdravotní způsobilosti je nutno mít potvrzeno od lékaře.

V případě dotazů kontaktujte provoz@ekofarmapodradyni.cz, +420 728 168 902 nebo +420 721 123 056